Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Om Dooropeners Norway

Åpne døren for nye forretningsmuligheter • Bli kjent med andre • Skap mersalg og vekst gjennom nettverksbygging

Om Dooropeners Norway

Om Dooropeners norway

Hvem vi er

Dooropeners er en gruppe bestående av motiverte mennesker fra forskjellige bransjer. Vi møtes ukentlig i den hensikt å utvide nettverket vårt. Målet er å bli kjent med andre motiverte mennesker og åpne døren til nye forretningsforbindelser og forretningsmuligheter. Som en del av et nettverk hjelper vi hverandre med vekst og mersalg gjennom nettverksbygging.