Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Måned: april 2023

Christina Øverland-Engelsen

Merkevarebygging er en investering i egen bedrift, ikke en utgiftspost. – Christina Øverland-Engelsen, Minnesota Agency

Merkevarebygging er en investering i egen bedrift, ikke en utgiftspost. – Christina Øverland-Engelsen, Minnesota Agency

Det er 1974 – året da ABBA vinner Melodi Grand Prix med Waterloo, forbudet mot tobakksreklame blir innført, den nye odelsloven som likestiller begge kjønn blir vedtatt, Kate Moss blir født, og det blir sannelig også Christina – samme dag som vulkanen Kīlauea på Hawaii eksploderer. Tilfeldig? Neppe.

Read More “Merkevarebygging er en investering i egen bedrift, ikke en utgiftspost. – Christina Øverland-Engelsen, Minnesota Agency”