Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Om nettverksbygging

Om nettverksbygging

Hva du har å tjene på nettverksbygging

Nettverksbygging er noe av det viktigste du kan gjøre for ditt eget selskap, og nettverket ditt er en av dine viktigste ressurser.

Noe av det viktigste å vite om nettverksarbeid er at du må gi før du kan få. Mange strever med å forstå dette. De har hørt at man kan oppnå det meste gjennom nettverk, og forventer derfor resultater før de selv har bidratt med noe som helst. Det er mange som møter opp på et nettverksmøte med en forventning om å selge sine produkter eller tjenester til de andre, og blir skuffet når dette ikke skjer.

Alle har et nettverk. De fleste kan tjene på å bli mer bevisst hvem de kjenner, og hvordan de kan være til nytte for andre. Tenk på hvem du kjenner som du kunne hjelpe videre, og hvem du kjenner som kan være til hjelp for deg.

Bli en glimrende nettverksmøtedeltaker

I nettverksmøter har du som mål å bidra ved å åpne dører til ditt nettverk for andre medlemmer. Samtidig må du også være tålmodig og ikke forvente at du kan «selge» på første møte. Nettverksbygging handler om å bygge tillit. På samme måte som at det tar tid å bli godt kjent i et forhold, tar det tid å få andre til å bli kjent med deg og virksomheten du representerer. Hvis andre skal åpne dører for deg til nye forretningsmuligheter i sitt eget nettverk, trenger de å vite at den de henviser til deg møter en person som er tilliten verdig.

Sørg alltid for å vise interesse for andre fremfor å bare snakke om deg selv. Still spørsmål til de andre om hva de jobber med, hva som er positivt med akkurat dette, hva de har oppnådd eller hva de ønsker å oppnå. På denne måten får du andre til å snakke om seg selv. Er det noe vi mennesker er glad i, så er det å snakke om oss selv. Dette gjelder også i et salgsmøte. Hvis du gjennom hele møtet bare snakker om deg selv, får du heller ikke vite noe om den potensielle kunden sine behov, ønsker eller mål, slik at du kan bruke dette i din egen argumentasjon.

Nettverksbygging
Nettverksbygging

Forbered deg

Tropper du opp et sted hvor det er mange folk, enten for å utvide nettverket ditt eller for å lære noe nytt, er det alltid en fordel at du har en oversikt over hvilke personer eller bedrifter som kommer til å være der. Da kan du se om det er personer der som du kan bidra med noe positivt til.

Husk visittkort

Hvis du har tror at det bare er dinosaurer og asiater som bruker visittkort nå til dags, så er det sant. Men det er bare en statistisk sannhet! Når du møter personer i nettverkssammenheng eller på en minglearena, er et fysisk visittkort helt uslåelig. Folk flest husker overhodet ikke navnet på dem de møter, og i hvert fall ikke e-postadressen og telefonnummeret.

Så sørg alltid for å ha med deg nok visittkort til nettverksmøter og andre tilsvarende arenaer.

Ta initiativet

Nettverksbygging handler om å ta initiativ til å bli kjent med en ny person, og skape en relasjon som er fordelaktig for dere begge. Gode nettverksbyggere har en positiv innstilling, er tillitsvekkende, gode til å lytte, hjelpsomme og ekte. Det finnes flere plattformer for å bygge og opprettholde viktige relasjoner. Hvordan går du frem? 

Store selskaper og organisasjoner arrangerer jevnlig frokostmøter, konferanser og andre bransjetreff hvor du møter mennesker som med fordel bør vite hvem du er. Møt forberedt – les deg helst opp på temaet for arrangementet på forhånd. Klarer du å bidra i diskusjoner og stille reflekterte spørsmål, er sannsynligheten stor for at du blir lagt merke til.

Gjør et googlesøk på deg selv og se hva som dukker opp. Dersom noen gjør det samme etter å ha møtt deg og det som dukker opp øverst er uheldige festbilder, kan det i verste fall bety at nettverksjobben du har gjort er forgjeves. Ta en digital opprydding.

Sørg for å være fordelaktig representert i sentrale sosiale medier. Medier som Facebook og Instagram egner seg godt til å vise hvem du er. En god LinkedIn-profil gjør at de som søker deg opp der får et godt bilde av deg, erfaringen din og hva du representerer.

Når du først har valgt å være til stede på LinkedIn, bør du ta deg tid til å opprette en ordentlig god profil. På mange andre digitale plattformer er det mindre viktig, men siden LinkedIn er det viktigste verktøyet for nettverksbygging er det avgjørende å vise frem den beste versjonen av deg.

Skriv innlegg om ting som engasjerer deg. Vis at du deltar på konferanser, frokostmøter eller lunsjmøter, og i samfunnsdebatten. Bruk sosiale medier for alt de er verdt, og vær bevisst din egen digitale profil.